Att ha bra försäkringar för dig själv, dina nära och dina ägodelar är viktigt. En försäkring är en trygghet som gör att du kan få ersättning om något händer. För att ha rätt till ersättning så betalar du in en försäkringspremie varje år, månad eller kvartal. Förhoppningsvis behöver du aldrig utnyttja försäkringen, men om olyckan är framme har du alltså rätt till ersättning från ditt försäkringsbolag. På Försäkringar24.se kan du läsa allt om försäkringar och hur du gör för att ha det bästa försäkringsskyddet. Det finns många olika slags försäkringar, beroende på vad du vill försäkra. Här är några exempel:

Bilförsäkring och andra fordonsförsäkringar

En bilförsäkring ger dig ersättning till exempel om du krockar, kör av vägen, kör på ett djur, blir påkörd, får bilen stulen eller vandaliserad, om du kör på en fotgängare eller om din bil skulle brinna upp. För båtar, mopeder, motorcyklar och andra typer av motorfordon finns liknande försäkringar. Alla motorfordon måste vara försäkrade enligt lag. Det krävs minst en trafikförsäkring, vilket innebär att försäkringen täcker de skador som du själv orsakar, vare sig det gäller personskador eller skador på andras fordon.

Hemförsäkring och villaförsäkring

För ditt hem finns hemförsäkringen. Den är inget måste enligt lag, däremot så är det väldigt bra att ha en hemförsäkring ifall det börjar brinna eller blir inbrott i ditt hem, annars kan du råka ut för en stor förlust ekonomiskt sett. En brand eller inbrott är traumatiskt i sig, men med en försäkring får du åtminstone ekonomisk ersättning för skadorna och förlusten. En hemförsäkring eller en villaförsäkring kan du teckna oavsett om du bor i hyresrätt, bostadsrätt, villa eller radhus.

Personförsäkringar

Till dig själv finns också olika slags försäkringar. En olycksfallsförsäkring hjälper dig den dag något händer. Det kan vara allt ifrån att du halkar och bryter benet till att du blir inlagd på sjukhuset för att operera dig. En sjukvårdsförsäkring som du antingen tecknar själv eller som din arbetsgivare tecknar i förmån för dig kan dels ge ersättning vid skada och olycksfall, men dels också erbjuda en snabbare och mer effektiv vård. En allriskförsäkring eller drulleförsäkring är bra att ha ifall du råkar tappa teven i golvet, om hunden biter grannens barn, om du tappar löständerna i handfatet eller om du häller kaffe över laptopen. En allriskförsäkring täcker nämligen de mest oväntade saker. En reseförsäkring är bra att ha ifall du ska ut och resa. En reseförsäkring ger ersättning om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka under resan, men den kan dessutom ge ersättning vid försenat flyg, bagageförsening, förlorat bagage och liknande.

Barnförsäkringar

Barnförsäkringar ger ersättning vid skador, sjukdomar och olycksfall. Det finns även tilläggsförsäkringar som kan ge ersättning vid medfödda sjukdomar. Det blir också allt vanligare med gravidförsäkringar, en försäkring du kan teckna i slutet av graviditeten och som gäller mot förlossningsskador, skador som uppstår på grund av för tidig födsel, medfödda sjukdomar samt olycksfall som uppstår underbarnets första sex levnadsmånader.

Djurförsäkringar

En djurförsäkring kan ge ersättning dels vid skador och sjukdomar och dels om djuret av någon anledning dör tidigt. Det finns speciella försäkringar till exempel för katter, hundar och hästar. För dig som använder djuret i avel, tävlingar eller arbete finns specialförsäkringar som ger ersättning för bland annat förlorad inkomst.